Voelen met Aandacht

‘Voelen met Aandacht’  is jezelf waarnemen (voelen en observeren) zonder een oordeel te hebben, zonder er iets van te vinden. Vanuit deze respectvolle houding is het mogelijk om werkelijk te ontspannen. Je accepteert alles wat er is en je hebt niet de intentie om dit te veranderen of ervoor weg te lopen. Je laat toe hoe je je op dat moment voelt. Toelaten is de basis van werkelijke ontspanning, zowel mentaal als fysiek. Je komt letterlijk tot rust!

Hoewel sterke emoties duidelijk merkbaar in het lichaam zijn, zijn we ons van de veel subtielere reacties vaak nauwelijks bewust. Door deze onbewustheid van ons lichaam kunnen zich gemakkelijk spanningen vastzetten wat stijfheid en verkramping veroorzaakt. Organen raken soms letterlijk afgekneld en functioneren niet meer optimaal. De energiestroom wordt afgeremd en spieren kunnen door verkramping pijnlijk en stijf aanvoelen. Vaak dragen we onbewust een hele ballast aan spanning met ons mee: onverwerkte emoties die zich in ons vast hebben gezet en die ons dagelijks op allerlei (subtiele) manieren beïnvloeden.

Door je weer bewust te worden van je lichaam, dat wil zeggen door de aandacht te richten op het voelen, kun je ontdekken waar spanning zit en kun je deze los laten. Je zult merken hoeveel energie er vrij komt door het steeds dieper loslaten van spanning en wat voor bevrijdende invloed dit heeft op je geest. Er ontstaat weer ruimte!