Ziektekostenverzekeraars

“Wat wordt er vergoed?”

ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS

Ben je aanvullend verzekerd, dan vergoeden diverse verzekeraars geheel of gedeeltelijk massagetherapie (check voor de zekerheid je polis of raadpleeg je ziektekostenverzekeraar). Je hebt voor de behandeling geen verwijzing nodig en je hoeft je eigen risico niet aan te spreken.
Kijk hier voor meer info over de vergoedingen.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Een therapeut kan pas lid worden als aan onderstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Hierdoor kun je ervan op aan dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen zoals:

 • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn;
 • het volgen van bij- en nascholing op hbo-niveau om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft;
 • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie en bereikbaarheid;
 • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
 • het conformeren aan interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ;
 • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”;
 • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • het aangesloten zijn bij het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa)

Als therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat je vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb. Als therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht, kun je de hieronder beschreven stappen ondernemen:

 1. Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken naar een oplossing.
 2. Indien het gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kun je contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal je begeleiden in dit proces.
 3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door jou gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Je klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen.