Mijn visie

Ik behandel niet een klacht, maar een mens met een klacht.

In mijn massage werk ik vanuit de holistische visie. Holistisch betekent “allesomvattend”. Dat wil zeggen dat je niet één aspect gaat isoleren en alleen maar dat aspect gaat behandelen, maar dat je ook rekening houdt met andere aspecten van je lichaam of je leven. Lichaam en geest vormen een geheel, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in constante wisselwerking met elkaar. Iedere ervaring of gedachte geeft een reactie in het lichaam. Een emotie als woede is hier een sterk voorbeeld van. Denk maar eens aan de keren dat je behoorlijk kwaad was over iets en je lichaam letterlijk kolkte van de spanning; hartkloppingen, versnellingen van de ademhaling, blozen en hakkelen zijn allemaal herkenbare voorbeelden van het feit dat ons lichaam ons gevoelsleven weerspiegelt. En evenzo heeft het lichaam weer invloed op je manier van denken en zul je met een gespannen of vermoeid lichaam anders tegen dingen aan kijken, dan wanneer je lichaam ontspannen en fit aanvoelt.
Lichamelijke klachten zijn dan ook geen toevallige gebreken van een kapot lichaam. Het is een signaal, een vraag om aandacht, je lichaam wil je iets duidelijk maken. Er kan een betekenis achter zitten die verband houdt met ons innerlijke leven. Door tijdens de massage met je aandacht naar je lichaam te gaan, is het mogelijk de betreffende signalen op te vangen en zo meer inzicht te krijgen in de betekenis hiervan.

Deze bewustwording is de weg naar heling.

Ik richt me derhalve met mijn massage op de hele mens, niet alleen op de fysieke klacht.
Een klacht vraagt dus niet alleen om een eventuele medische behandeling zoals medicijnen of een operatie, maar vooral ook om aandacht van jezelf. Je lichaam voelen is daarbij enorm belangrijk, want dan weet je pas echt hoe je je voelt: of je gespannen of ontspannen bent, verdrietig of blij, of je ergens pijn of druk voelt, of je ergens bang voor bent, enz. En massage is een goed hulpmiddel om te ontdekken hoe je lichaam aanvoelt. En dat is precies waar ik je bij wil begeleiden door middel van mijn massage:  ‘Voelen met Aandacht’