De stappen

Het intakegesprek

Voordat ik overga tot masseren, heb ik eerst met jou een intake gesprek. Hierin verzamel ik informatie vanuit medisch- en sociaal oogpunt en ga ik nader in op eventuele lichamelijke en geestelijke klachten. Dit doe ik omdat ik de massage geef vanuit de holistische visie. Dat houdt in, dat de massage niet alleen fysiek gericht is, maar dat er ook aandacht gegeven wordt aan alle andere aspecten van het mens-zijn, zoals je emoties en de manier waarop je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt.

De massage

Mijn  intentie is door je te masseren en aan te raken, je bewust te laten voelen wat er te voelen is. Per keer kijk ik wat er bij jou op dat moment de meeste aandacht vraagt en nodig heeft. Dit kan een pijnlijke plek of spier zijn, maar ook een onbehaaglijk gevoel of een emotie die je bezig houdt. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met jou.

Het nagesprek

Na afloop van de massage mag je nog enkele minuten blijven liggen om rustig bij te komen van de diepe ontspanning en even te laten bezinken wat je ervaren hebt. Intussen heb ik een glas water voor je neergezet. Daarna kun je je aankleden en is er gelegenheid de massage kort te evalueren. Dit nagesprek houd ik bewust kort, om te voorkomen dat je direct weer in je hoofd gaat zitten nadenken.