Massage therapie

Sensis Massage Therapie is aangesloten bij de koepelorganisatie VBAG. Massagetherapie wordt door een aantal ziektekostenverzekeraars vergoed, afhankelijk van je polis. Je hebt voor de behandeling geen verwijzing nodig. Massage therapie kan uitkomst bieden aan mensen met uiteenlopende klachten. De behandeling bestaat uit een intake gesprek, de massage en een nagesprek.
In het  privacy statement  kunt u meer lezen over hoe ik omga met uw privacy.

Ik masseer vanuit de holistische visie. Dat houdt in dat de massage niet alleen fysiek gericht is, maar dat er ook aandacht is voor alle andere aspecten van het mens-zijn, zoals je emoties, je zelfbeeld, je wereldbeeld en je sociale contacten. Ik ga er vanuit, dat er altijd een wisselwerking is tussen lichaam en geest. Mijn intentie is door je te masseren en aan te raken, je bewust te laten voelen wat er te voelen is. Mijn intentie is dus anders dan in de traditionele massage waar het wegmasseren van het symptoom (de klacht) op de eerste plaats staat.

Indien je gezondheidsklachten hebt, went je dan eerst tot een arts, massagetherapie is geen vervanging voor reguliere behandelingen en garandeert geen genezing van enige ziekte.

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een massage die minder gericht is op therapie en meer op ontspanning. Dit betreft uitdrukkelijk géén erotische massage.