Massagetherapie en dementie

Als het niet meer lukt om contact te leggen via woorden, dan kun je mensen nog bereiken via aanraking. Aanraking en massage zijn een andere vorm van communicatie en hebben geen gesproken taal nodig om verstaan te worden.

In de reguliere zorg wordt vaak gebruik gemaakt van medicatie om de symptomen bij dementie  te bestrijden. De afgelopen jaren zijn er wereldwijd diverse onderzoeken gedaan naar het effect van massagetherapie bij mensen met dementie. Zo bleek tijdens onderzoeken uit 1982 en 1987, dat al na een maand massagetherapie angst en depressie verminderde en emotionele stemming verbeterde. Lees meer.

Ook steeds meer zorgverleners vinden dat massage een waardevolle bijdrage kan leveren aan de zorg voor verpleeghuisbewoners met ernstige dementie. Met name in het maken van contact en het verminderen van onrust. Ook cliënten die permanent op bed liggen en weinig respons geven, hebben baat bij massage. Door de aanraking wordt in het lichaam het hormoon oxytocine aangemaakt, waarvan aangetoond is, dat het een gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft. En ook al wordt de massage maar ten dele bewust waargenomen, het activeert ook dan de juiste processen. Dit blijkt ook uit een pilot uitgevoerd door Zorgorganisatie Laurens, het Van Praag Instituut en onderzoeksinstituut Nivel.
 

massage bij ouderen met dementie