Contra-indicaties

Algehele contra-indicaties: (een rede om u op dit moment niet te laten masseren)

  • koorts
  • algeheel onwel zijn
  • teveel pijn
  • hartafwijkingen

Plaatselijke contra-indicaties: (een rede om het aangedane lichaamsdeel op dit moment niet te laten masseren)

  • ontstekingen
  • vaatziekten
  • open wonden en bloeduitstortingen
  • spataders
  • infecties en/of huidziekten

 

massage