Corona protocol

 1. Ik masseer alleen als ik zelf ook gezond ben.
  Dat wil zeggen: ik (of mijn gezinsleden) vertonen geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen ben ik tenminste 24 uur klachtenvrij voordat ik weer behandel. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zal ik pas weer werken als ik tenminste 2 weken klachtenvrij ben.
 2. De praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk.
  Ik onderwerp me aan de algemene richtlijnen van de beroepsvereniging(en) voor de inrichting en het gebruik van mijn praktijkruimte, waaronder ook hygiënerichtlijnen. Als basis verwijzen de beroepsverenigingen voor massagetherapeuten naar de richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk). Relevant voor de massagetherapiepraktijk uit deze richtlijn zijn de aanbevelingen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en het desinfecteren van de ruimte, meubelen e.d.
 3. In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, tref ik extra hygiënische maatregelen:
  Materialen die slecht schoon zijn te maken worden uit de behandelruimte verwijderd;
  Dagelijks worden de vloeren en oppervlakten gesopt met schoonmaakmiddelen in een emmer sop;
  Na iedere cliënt wordt alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraakvlakken (waaronder ook deurkrukken);
  Na iedere cliënt wordt de ruimte goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten;
  Alle materialen die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt en gewassen (lakens op behandeltafels, etc.)
 4. Ik bepaal telefonisch, voorafgaande aan het maken van een afspraak of behandeling in de praktijk mogelijk is.
  Ik behandel:
  Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts);
  Personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn;
  Personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis).
 5. Ik bevestig schriftelijk de gemaakte afspraak.
  Ik neem in de afspraakbevestiging de bepaling op, dat met het maken van de afspraak de cliënt kennis heeft genomen van het Coronaprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.
 6. Cliënten komen alleen naar de praktijk.
 7. Cliënten nemen hun eigen waterflesje gevuld met water mee.
 8. Ik informeer naar de gezondheid van de cliënt op het moment van de afspraak.
  Ik vraag cliënten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.
 9. De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst, bij voorkeur met alcohol.
  Er worden door de cliënt geen deurkrukken of tafeloppervlakken aangeraakt. Ik schud geen handen en geef geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling). Papieren tissues zijn beschikbaar, cliënten kunnen deze weggooien door met hun voet de prullenbak te openen.
 10. Ik blijf altijd minimaal op 1 ½ meter van de cliënt behalve bij de massage.
  Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek behoud ik altijd een afstand van minimaal 1 ½ meter afstand tot de cliënt.
 11. Ik was mijn handen voor en na elke massage volgens de richtlijnen van het RIVM.
 12. Ik draag desgewenst extra mondbescherming (op vrijwillige basis).
  Indien dit door de therapeut en/of cliënt gewenst wordt draag ik en/of de cliënt (optioneel) een mondkapje.
 13. Ik informeer mijn cliënten over deze voorwaarden.
  Bij het maken van afspraken informeer ik mijn cliënten actief over deze condities. Ik stuur deze bij het bevestigen van de afspraak mee, ik heb de afspraken zichtbaar in mijn praktijk hangen en plaats het document op mijn website.
 14. Ik aanvaard GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.
  In het licht van mijn garantie dat ik er alles aan zal doen om besmettingen te voorkomen en de onzekerheden die er nog ontstaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteer ik geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting.